Elke klacht is er één te veel !

Doe uw mond open !

Wij streven er naar om uw behandeling naar uw wensen in te richten. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, vertel dit dan aan uw behandelaar. Uw behandelaar kan u verder informeren waarom een behandeling op een bepaalde wijze is uitgevoerd.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt  TIP . Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak. Alhoewel we hopen dat dit niet nodig zal zijn kunt u altijd het TIP bellen.

Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, voor patiëntinformatie)

Telefoon: 0900 – 20 25 012 (25 eurocent per minuut)
De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsvereniging NMT.